Regeringen offentliggjorde under lördagen beslutet att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. I alla nybyggda hus ska fastighetsägaren själv bestämma hyran. Syftet är att öka bostadsbyggandet.

– Kraftigt ökade byggpriser har redan drivit upp hyrorna i nyproducerade hyreslägenheter till en nivå som motsvarar den marknadshyra som fri hyressättning skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem.

– Det inte finns vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag, utom möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen. Ska byggandet av hyresbostäder öka krävs helt andra åtgärder.

Andra åtgärder behövs

Sveriges Allmännytta pekar på balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förbättrad konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden, nationellt typgodkännande och färre kommunala särkrav. Det har sedan länga varit fullt möjligt för fastighetsägaren att själv bestämma hyran i en nybyggd bostad. Samtidigt har hyresgästen en möjlighet att få till stånd en prövning av om hyran är skälig, just för att bostadsbrist inte ska kunna driva upp hyrorna till orimliga nivåer.

– Att lyfta bort nyproduktionen ur bruksvärdessystemet och urholka konsumentskyddet riskerar att göra hyresrätten mindre attraktiv och trygg för de boende.

Det finns också en uppenbar risk att hyresmarknaden för konsumenterna blir en djungel av skilda regler, villkor och hyresnivåer med bruksvärdeshyra, förhandlad hyra, presumtionshyra, fri hyra och tariffhyra. Transparensen blir närmast obefintlig.

Bostadsbyggandet viktigt i krisen

Den svenska ekonomin är idag inne i en djup kris och när vi ska ta oss ur den kommer bostadsbyggandet att vara en viktig motor för att få hjulen att snurra igen. Men för att byggprojekt ska dras igång krävs stabila och hållbara regelverk. Utredningen handlar om fundamentala förändringar, vilket skapar osäkerhet inför investeringsbeslut.

– Allmännyttan eftersträvar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyproduktionen. Vi kommer att bygga nytt, men det allra viktigaste för oss är att pressa byggpriserna så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att så många som möjligt i hela landet kan efterfråga de nya bostäderna.