– Det är glädjande att regeringen har uppmärksammat vår överenskommelse och att parterna kan ta ansvar i de här frågorna, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Brevet till FN:s rapportör Leilani Farha är ett svar på FN-kritiken mot riskkapitalbolag som köper upp fastigheter för att sedan renovera lägenheterna och kraftigt höja hyran. Kritiken riktades också mot att den svenska regeringen ”accepterat den här finansieringen av prisvärda bostäder och inte sett till att reglera den”.

Per Bolund försäkrar i sitt svar att den svenska regeringen noga bevakar situationen för låginkomsthushåll på bostadsmarknaden.

Avtalsmall för parterna

Han hänvisar också till det gemensamma avtal som Sveriges Allmännytta (då SABO), Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna enades om 2017 – en avtalsmall som kan användas av de lokala parterna som ett stöd i samrådsprocessen inför större renoveringar och ombyggnader.

”Bostäder är en mänsklig rättighet och den svenska regeringen kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med kommunerna, som har ansvar för att planera för ett bostadsutbud för alla, för att säkerställa att engagemanget fortsätter att vara starkt i bostadsfrågorna”, avslutar ministern brevet.

Används ännu

Samrådsmallen som ministern hänvisar till är en modell som fortfarande används när bostadsbolag och fastighetsägare ska renovera.

– Det här visar att det lönar sig att göra ett ordentligt grundarbete och prata ihop sig med de olika parterna. Har man en bra bas för samverkan så kan vi skapa mer stabila förutsättningar för både hyresgäster och hyresvärdar, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta arbetar också på flera sätt för att komma åt grundproblemet: de höga renoveringskostnaderna.

Till exempel i projektet Hållbara hem, som syftar till att pressa priser genom upphandlingar och ramavtal. Nu pågår exempelvis projekt som ska skapa paketlösningar vid badrumsupphandlingar och förbättra logistiken vid renoveringar.