Minska bostadsbränderna i Sverige

Bakom Aktiv mot brand står kommuner, myndigheter och bransch- och intresseorganisationer som har det gemensamma målet att minska bostadsbränderna i Sverige.

Varje år brinner det i omkring 6 000 svenska hem. Omkring 600 personer skadas och ett 100-tal personer i Sverige dör årligen i bostadsbränder. Till det kommer stora materiella skador. De allra flesta av bostadsbränderna skulle kunna undvikas eller hanteras i tid genom bättre kunskap och rätt förberedelser. Därför finns samarbetet Aktiv mot brand. Genom att många olika aktörer arbetar med aktiviteter inom individanpassat brandskydd, riktade kommunikationsinsatser och informationskampanjer kan vi gemensamt rädda många liv och hem.

Gratis påminnelse om att testa brandvarnaren

En av de långsiktiga kampanjaktiviteterna inom ramen för Aktiv mot brand är den SMS-tjänst som finns tillgänglig på www.skyddadigmotbrand.se
Där kan alla som vill anmäla sig för gratis påminnelser om att testa sin brandvarnare. Tjänsten är också ett bra kampanjverktyg vid t ex mässor, öppna hus och hembesök.
Utöver webbplatsen finns också en särskild plug-in-funktion som kan läggas in direkt på andra webbplatser. Förhoppningen är att många av landets räddningstjänster, kommunala bostadsbolag, fastighetsägare och organisationer kommer att lägga in funktionen på sina webbplatser.

Reklamfilm om SMS-tjänsten

Ett bra sätt att uppmärksamma SMS-tjänsten är också att sprida den reklamfilm som togs fram under 2015 och som finns tillgänglig i olika versioner på MSB:s Youtube-kanal. Sprid den gärna återkommande i olika digitala kanaler!Anslut ert bostadsföretag till Aktiv mot brand

37 bostadsföretag är idag anslutna till Aktiv mot brand men det finns plats för fler. Det är gratis att gå med och ni får tillgång till bra kampanjmaterial. På www.msb.se/aktivmotbrand finns all information om hur ni registrerar er och det är också där ni kan ladda ned material. Har du några frågor om Aktiv mot brand är du varmt välkommen att kontakta MSB på aktivmotbrand@msb.se.