– Vi är mycket glada över att Håkan Larsson börjar hos oss. Han har en gedigen kunskap om såväl bostadsmarknaden som ekonomi och kommer därmed att bidra till att ytterligare stärka Sveriges Allmännyttas roll som företrädare för hyresrätten och hyresrättens möjligheter att verka i framtiden, säger Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta.

Håkan Larsson har arbetat på Villaägarnas riksförbund i olika roller sedan 2016, senast som samhällspolitisk chef. Dessförinnan var han rådgivare på Avfall Sverige, politisk sakkunnig i riksdagen och samordnare på statsrådsberedningen.

– Bostadsförsörjningen är en av vår tids mest centrala politiska frågor och jag hoppas kunna bidra i denna debatt. Hyresrätten har en mycket central roll att spela i Sveriges bostadsbyggande och den ska vara en naturlig boendeform i olika skeden av livet, säger Håkan Larsson.