– Nya versionen av Koll på miljökraven ger en snabb överblick, stöd och förslag på struktur. Vi har sett över texterna och lagkraven så att de är uppdaterade. Men grundfrågan, att verksamhetsutövare måste ha koll på sin verksamhet, är densamma, säger Patrizia Finessi, Sveriges Allmännyttas expert på miljöfrågor.

Buller, fukt, radon, skadedjur, legionella, farligt avfall, energihushållning, klimatpåverkan, asbest, köldmedia, fettavskiljare… egenkontrollens olika delar spänner över större delen av fastighetsförvaltningens arbetsvardag.

Inom vilka områden arbetar de allmännyttiga bolagen mest systematiskt med egenkontroll?

– Det är verkligen mycket ett bostadsföretag behöver ha koll på. Energiuppföljning är nog det bostadsföretagen har bäst koll på. Där är det naturligt att mäta användningen av energi och det finns en morot ekonomiskt i att spara energi, inte enbart för klimat och miljö, resonerar Patrizia Finessi.

Var finns det förbättringspotential?

– Fler bostadsföretag behöver arbeta mer med utbytesprincipen, det vill säga att välja produkter och material som innehåller färre farliga ämnen. Det är dock inte lätt. Det är en utmaning för hela branschen att hitta bättre alternativ på marknaden, men som fyller samma funktion som de befintliga.

Utgå från checklistan

Hur ska man använda sig av vägledningen? Den är ju både väldigt teoretisk, ringar in lagstiftning och centrala paragrafer, samtidigt som den innehåller handfasta exempel genom checklista, rutiner och formulär för riskanalys.

– Ett tips är att utgå ifrån själva checklistan. Då kan bostadsföretaget se vad som redan görs, vad som saknas och vad som behöver arbetas mer med. Verksamhetsutövarens egenkontroll är i praktiken ett lagstadgat miljöledningssystem. Den stora utmaningen är att få till ett systematiskt arbetssätt, att ta fram relevanta rutiner och att få till en tydlig ansvarsfördelning.

Koll på miljökraven kom först ut 2015 och nu finns en uppdaterad version. Men vem är målgruppen?

– De allra flesta medarbetare i ett bostadsföretag är berörda av egenkontrollen, men Koll på miljökraven riktar sig först och främst till miljöchefer, fastighetschefer, förvaltningschefer, arbetsledare och driftsansvariga. Vägledningen visar vad som bör ingå i verksamhetsutövarens egenkontroll. Det mesta gör bostadsföretagen redan, men det kan vara så att något har missats i verksamheten, och då ger vägledningen en check på det.

Hålla sig à jour om nya lagar

Du har jobbat länge med miljöfrågorna på Sveriges Allmännytta. Hur håller du dig själv uppdaterad och skaffar dig koll på miljökraven?

– En stor del av arbetet med att hålla sig à jour är att vara uppdaterad om när det kommer ny lagstiftning, och sedan gäller det helt enkelt att läsa på. Men miljöområdet är väldigt brett, jag behöver ett nätverk med kunniga personer omkring mig. Informationsutbytet sker med kollegor i andra branschorganisationer, men också med medarbetare ute i medlemsföretagen som har stor kunskap inom miljö, framför allt i den praktiska tillämpningen.