De nya värdena gäller buller från spår- och vägtrafik vid byggnadernas fasader. För bostäder upp till 35 kvadratmeter höjs nivån från 60 dBA (a-vägd decibel) till 65 dBA. För större bostäder höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA.

– Med de nya riktvärdena kommer de allmännyttiga bostadsföretagen kunna bidra till ännu mer kommunnytta eftersom fler lägenheter kan skapas i varje planerat byggprojekt och vi kan få tätare städer med bättre förutsättningar för service och bra kollektivtrafik, säger Anders Nordstrand.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli och regeringen tillmötesgår därmed riksdagens krav.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kraven för ljudmiljön inomhus berörs inte av förändringen.