Tre hyresjurister på Stockholmshem arbetar aktivt mot oriktiga hyresförhållanden, som olovlig andrahandsuthyrning, skenbyten och svarthandel med hyreskontrakt.

Under 2019 ledde deras arbete till att 215 lägenheter kunde lämnas till bostadsförmedlingens kö, jämfört med 143 året innan. Mellan 2016 och 2019 var ökningen cirka 80 procent.

– Bolagets arbete mot oriktiga hyresförhållden har gett resultat över förväntan. Att arbeta aktivt på det här sättet är viktigt för att komma åt organiserad brottslighet och osund trångboddhet, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Förmedlingstjänster ökar

Thomas Mundebo, chef för bostadsbolagets hyresjuridiska enhet, berättar att allt fler hyr ut sina lägenheter via olika förmedlingstjänster, som exempelvis Airbnb.

– En bostad som man uppenbarligen inte behöver för att bo i själv ska gå till dem som står i bostadskö. Den ska inte användas för att tjäna pengar. Det är dessutom otryggt för grannarna att inte veta vem som bor och rör sig i huset.

Nya lagen underlättar

Från den 1 oktober 2019 är det ett brott att hyra ut sin hyresrätt utan tillstånd och till en för hög hyra.

– Vi har inte prövat något ärende mot den nya lagen än, eftersom den gäller andrahandsuthyrningar efter den 1 oktober. Men vi står i startgroparna och tror att det kan rassla till framöver. Med den nya lagen blir det lättare för oss att agera och snabbare kunna säga upp dem som fuskar, säger Thomas Mundebo.