Vd-rådet är ett rådgivande organ till Sveriges Allmännyttas vd och utgör Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

– Vd:arna i Sveriges Allmännyttas vd-råd har viktiga erfarenheter om sin lokala marknader och förutsättningar. Deras åsikter är ovärderliga för att Sveriges Allmännytta ska kunna utvecklas. Tillsammans arbetar vi för goda villkor för bostadsbranschen och de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige och därmed för en god utveckling i landets kommuner i stort. Vd-rådet är mycket viktigt i det arbetet, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Vd-rådet har 14 platser där varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

Presentation av rådsmedlemmarna

Marie Thelander Dellhag är civilingenjör med bred kompetens i fastighetsfrågor. Hon har tidigare varit både fastighetsutvecklingschef och nyproduktionschef. I dag är Marie vd på ett av Sveriges största bostadsföretag, Malmös allmännyttiga fastighetsbolag MKB.

– Allmännyttan spelar en väldigt viktig roll för en hållbar bostadsmarknad. Utvecklingen av hållbara bostadsområden sker dock bäst i samarbete med flera aktörer. Jag är också glad för den samverkan som sker i Sveriges Allmännytta, där vi kan lära av varandra, och där jag nu har privilegiet att få ingå i vd-rådet, säger hon.

Chris Österlund är vd för Botkyrkabyggen med 10 700 lägenheter. 2019 utsågs hon till Årets offentliga ledare och har bland annat varit finanschef på dåvarande SABO, vd för Nynäshamnsbostäder och SSSB.

– Sveriges Allmännyttas vd-råd är organisationens öra mot marken och jag är glad att kunna bidra till ytterligare insikter om våra utmaningar och lösningar, samtidigt som rådet ger oss möjlighet att påverka och få en samlad bild av vad som är på gång, vilket är mycket värdefullt, anser Chris Österlund.

Karl Alexandersson är sedan två år vd för AB Bostäder i Lidköping. Han har under sin yrkesverksamma bana hela tiden haft med fastigheter att göra och har även hunnit med att jobbat som kommunal förvaltningschef och entreprenör.

– I Sveriges Allmännyttas vd-råd hoppas jag kunna bidra med ett fokus på praktisk genomförbarhet och nytta för medlemsföretagen, säger Karl Alexandersson, vd på AB Bostäder i Lidköping.

Mattias Looström har jobbat inom allmännyttan under 25 år, i olika befattningar och i olika storlekar på allmännyttiga bolag. De senaste sex åren har han varit vd för Laxåhem.

– Sveriges Allmännytta är en viktig aktör för en väl fungerande bostadsmarknad och jag ser fram emot att få arbeta med strategiska frågor kring detta som medlem i vd-rådet, säger Mattias Looström.

Kenneth Karlsson är sedan oktober 2019 vd för Östersundshem AB och har innan dess arbetat för både privata och offentliga fastighetsägare.

–  Det är oerhört roligt att ha fått förtroendet att ingå i Sveriges Allmännyttas vd-råd. Deltagandet innebär att vi som företräder region Norr får möjlighet att vara med och påverka framtiden för allmännyttan, säger han.

Malin Larsson är vd på AB Gislavedshus sedan april 2017. Hon är utbildad civilingenjör inom lantmäteri på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

– Att ingå i Sveriges Allmännyttas vd-råd är ett intressant och spännande uppdrag där jag kan bidra med erfarenheter från den medelstora kommunen. För att fortsätta och utveckla allmännytta är det viktigt att möta framtidens utmaningar med digitaliseringen, befolkningsstrukturer samt hyresgästers behov och betalningsförmåga, betonar hon.

Anneli Vinsa har tidigare arbetat som vd på Kirunabostäder AB i åtta år och är sedan två år vd på Älvsbyns Fastigheter.

– Jag hoppas kunna bidra med ett Norrlandsperspektiv i vd-rådet och med erfarenheter från utmaningarna med bostadsbyggande i gruvsamhällen, samt att finnas på orter med minskande befolkning. Uppdraget att som bostadsbolag att hantera kommunal uppdragsverksamhet ser jag som ett inspel för allmännyttan i en framtidsplan, säger Anneli Vinsa.

Petra Karlsson Ekström är vd på Förvaltaren i Sundbyberg sedan 2016. Tidigare var hon tillförordnad vd och fastighetschef på Telge Hovsjö.

– Jag drivs av att utveckla allmännyttan med särskilt fokus på social hållbarhet, affärsutveckling och digitalisering. Genom att samarbeta och dela erfarenheter inom olika områden kan vi i Sveriges Allmännytta nå längre än andra. Initiativen inom klimat och digitalisering är bra exempel på hur vi leder och driver viktiga omställningar framåt. Tillsammans är vi starka, säger Petra Karlsson Ekström.

Erik Kristiansson är sedan 2013 vd för Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter.

– Jag som vd på ett litet bolag ser Sveriges Allmännytta som bolagets forskningsutveckling. Det är en stor förmån att få delta i vd-rådet och påverka den framtida inriktningen, säger han.

Kristina Forslund är vd på Eslövs Bostads AB sedan tre år tillbaka.

– Med ett helt arbetsliv inom fastighetsbranschen hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet och mitt engagemang i framtidsfrågor och jag ser mycket fram emot diskussionerna inom vd-rådet, säger Kristina Forslund.

Bettina Öster Tunberg är utbildad civilekonom och har under de senaste 20 åren arbetat inom allmännyttan. Först som distriktschef på Poseidon i Göteborg och därefter som vd för Hjällbobostaden. Sedan sex år är hon vd för stiftelsen Kungälvsbostäder.

– Jag kan bidra med tankar utifrån att verka i en stiftelseform, där verksamheten styrs av stadgar och inte ägardirektiv som i kommunala bostadsbolag, säger Bettina Öster Tunberg.

Jesper Månsson, vd för Höganäshem, säger att Sverige inte gjorde det lätt för sig när man sa ”nej-tack” till socialbostäder. .

– Vi har ett stort ansvar att se till så att alla parter blir nöjda i systemet. Det är bara genom lagspel vi stärker allmännyttans position, menar han.

Fredrik Törnqvist är vd på Stångåstaden i Linköping sedan 2013 och har tidigare bland annat varit vd för Mimer i Västerås.

– Bostadsbranschen står inför många utmaningar, som byggkostnader, utvecklad hyressättning och hållbarhet. Sveriges Allmännytta har en viktig uppgift att skapa bättre förutsättningar för branschen, säger han.

Jonas Everbrand är vd för Mörbylånga Bostads AB och har tidigare varit avdelningschef på Högskolan i Kalmar.