Sveriges Allmännytta söker en ledare med förmågan att hantera komplexa samhällsfrågor och utveckla relationer som skapar goda förutsättningar för våra medlemsbolag. Som vd kommer du att leda en organisation som representerar medlemsbolag från alla delar av landet, med varierande förutsättningar.

Din roll blir att företräda Sveriges Allmännyttas medlemmar och tillsammans med personal, ledning och en politiskt tillsatt styrelse genomföra agendan för Sveriges Allmännytta som kongressen beslutar om vart fjärde år.

Som vd för Sveriges Allmännytta kommer du att ha en viktig roll i strävan efter en hållbar samhällsutveckling. Du kommer att företräda Sveriges Allmännytta och medlemsbolagen medialt för att stärka hyresrättens ställning och stödja medlemsföretagens arbete med att utveckla hyresrätten, att motverka boendesegregation, stärka sammanhållningen i samhället samtidigt som bolagen ska vara affärsmässiga.

Ansvarsområden

  • Företräda medlemsbolagen utåt och navigera i det politiska landskapet i för medlemsbolagen viktiga frågor
  • Genomföra Sveriges Allmännyttas agenda för mandatperioden som beslutats av kongressen
  • Främja en hållbar samt inkluderande samhällsutveckling där hyresrätten och bostadsområden står i fokus

1. Medlemsfokus

  • Utveckla och upprätthålla starka relationer med våra 322 medlemsbolag och deras VD:ar genom regelbunden kommunikation och engagemang
  • Organisera och leda VD-träffar, ordförandeträffar och möten för medlemsbolagen för att diskutera gemensamma utmaningar, strategier och möjligheter
  • Fungera som en central kontaktpunkt för medlemsbolagen och säkerställa att deras intressen och behov beaktas och adresseras
  • Tillsammans med styrelsen utveckla samarbetet och samverkan med medlemsbolagens förtroendevalda och ägare

2. Medialt påverkansarbete

  • Företräda medlemsbolagens intressen och stärka deras position i samhället
  • Representera bransch- och intresseorganisationen i olika sammanhang för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om sektorns betydelse samt bidrag

3. Interna ledarskapet

Kontinuerligt utveckla Sveriges Allmännyttas kultur i samklang med vår värdegrund som sammanfattas i begreppen kompetenta, innovativa och tillsammans

Personliga egenskaper

Initierande och kommunikativ: Du är en lättsam och tydlig ledare med förmågan att inspirera och engagera både internt och externt.

Strategiskt ledarskap: Du kombinerar strategiskt tänkande med ett entusiasmerande förhållningssätt för att driva organisationen framåt.

Empatiskt och effektivt ledarskap: Du har förmågan att leda med empati samtidigt som du upprätthåller effektivitet och målmedvetenhet.

En förtroendegivande och lyhörd ledare: Du förstår vikten av att vara lyhörd och kan bygga förtroende genom att lyssna och skapa en positiv och stödjande atmosfär för alla i organisationen.

Genuint intresse för hyresbostäder: En passion för hyresbostäder och deras påverkan på samhället, vilket ger en djup förståelse för branschen och dess roll i att skapa hållbara och livskraftiga samhällen

Etiskt ledarskap: En stark moralisk kompass som vägleder alla beslut och handlingar, och som skapar en kultur av integritet och gemenskap inom organisationen

Sista dag för ansökan

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Bella Holm på bella.holm@signium.se. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast måndag 3 juni 2024.