En nyckelfråga är hur vi ska bygga, renovera och förvalta på ett sätt som inte bara är hållbart ekonomiskt utan också är så energieffektivt som möjligt.

En ny agenda för 2023–2027 har arbetats fram det senaste året. Den kommer att presenteras samt fastställas på kongressen. Agendan bestämmer sedan inriktningen för styrelsens arbete under de kommande fyra åren. En ny styrelse kommer också att väljas.

– Det har varit väldigt spännande år sedan vi senast hade kongress i Örebro 2019, Sveriges Allmännytta har blivit en större och bredare organisation. Nu går vi in i en ny period, större och starkare och kommer att ta oss an utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden, att sänka trösklarna på bostadsmarknaden för en bättre bostadsförsörjning, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Om du inte närvarar på plats i år, kan du ändå följa kongressen genom vår digitala sändning på hemsidan.

Läs mer om kongressen på allmannyttanskongress.se