Bakgrunden till rundabordssamtalet är att finns ett stort behov av bostäder i medlemsländerna, särskilt för de grupper som är nya på bostadsmarknaden, och att det både finns hinder och möjligheter i den gröna omställningen.

– Många deltagare ville se utökade ekonomiska stöd som den primära lösningen på utmaningarna i deras länder. Det är naturligtvis tacksamt med ekonomiskt stöd – men vi försökte även visa på andra möjligheter, säger Björn Berggren.

– Flera av Sveriges Allmännyttas förslag, som undantag från LOU och låg moms på hyran, är åtgärder som kan implementeras i flera länder och som skulle ge mer balanserade villkor för de olika upplåtelseformerna.

Kommissionären kommenterade

Björn Berggren berättar att Nicolas Schmit fångade upp och särskilt kommenterade två exempel: vikten av ett rättvist regelverk – där exempelvis satsningar på laddinfrastruktur visar på motsatsen genom att det hyrda boendet missgynnas – och hur LOU ökar byggkostnaderna (se länkar nedan).

– Flera andra länder tog kontakt direkt efteråt och ville gärna få mer information om våra förslag. Jag tror att alla uppskattar förslag som inte säger ”ge oss mera pengar”, säger han.

Nätverk ger kontakter

Björn Berggren betonar värdet av att Sveriges Allmännytta är med i Housing Europe, som är ett europeiskt nätverk med allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer.

– Genom Housing Europe får vi bra kontakt med EU-kommissionen och EU-parlamentet, men även kontakten med andra länders bostadsorganisationer är värdefull, säger han.