Efter bostadsministerns tal på allmännyttans kongress i Örebro gavs utrymme för en lång frågestund. Ombuden hade många frågor de ville få svar på – här är flera av dem:

Se över allbolagen?

Mariann Norell (V), styrelseledamot Halmstads Fastighets AB:

Bostadsministern säger att det är viktigt med långsiktiga lösningar. Det finns en MP-motion till kongressen om bolagens ekonomi och allbolagen. I Växjö har man till exempel problem med att kommunen använder bostadsbolaget som en mjölkko för att fylla ut sin budget. Kommunen behöver dessutom inte redovisa exakt vad man använder pengarna till. Borde allbolagen ses över?

Per Bolund:

Det är viktigt att inte komma med snabba lagändringar. Allbolagen har inte så många år på nacken. Kommun och bolag måste kunna styra efter lokala förutsättningar, som ju kan se väldigt olika ut. Och flexibilitet har ett värde, ibland kan man behöva skjuta till pengar, ibland ta ut pengar.

Vi får ta frågan om översyn av lagen med oss. Men om man ska ändra lagen måste det finnas en stor och bred acceptans för detta. Vi vill inte försämra villkoren för att kunna verka långsiktigt.

Investeringsstöd för landsbygden?

Carina Adolfsson Elgestam (S), ordförande Mörbylånga Bostads AB:

Jag kommer från en pendlar- och landsbygdskommun. Det finns många småorter som önskar bygga, men byggmaterialkostnaden är ju lika hög på landsbygden som i till exempel Örebro. Kan investeringsbidrag stödja investeringar på landsbygden? Det skulle kunna bygga framtidstro.

Per Bolund:

Det kan vara svårt att få krediter pga höga krav från långivarna. Kanske lånegarantier från staten? Det är en intressant tanke att se om vi kan vrida våra stödsystem ytterligare för att  skapa förutsättningar för att bygga i hela landet. Jag är kritisk mot banker som tror att ingen vill bo på landet.

Strandskyddet sätter stopp

Christopher Larsson (SD), styrelseledamot i Karlskronahem och SABO/Sveriges Allmännytta:

Strandskyddet sätter orimliga begränsningar. Det är så illa att det är svårt att få tillstånd att bygga nära ett dike eller till och med om man grävt en grop, som fyllts med vatten.

Per Bolund:

Vi ska se över strandskyddet för att skapa en större differentiering. Ibland finns det fler sjöar än befolkning, i andra områden är det tvärtom. Lagen bör spegla att det ser olika ut.

Samla alla bostadsfrågor?

Maria Persdotter (S), vice ordförande Halmstads Fastighets AB:

Jag hör ett engagemang hos bostadsministern. Det finns en risk att bostadsfrågorna nu hamnar på tre olika departement. Har du ett trollspö så att du kan få alla frågorna?

Per Bolund:

Det finns skäl att ha olika departement. Bostadsbyggandet är till exempel även kopplat till infrastruktur, som ligger på ett eget departement, hyreslagstiftning ligger hos justitiedepartementet. Det viktigaste är att klara av att samarbeta inom regeringen. Det är inte alltid det bästa att skapa ett superdepartement. Då kan det bli låsningar inom departementet i stället.

Är minnet kort?

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), vice ordförande Haninge Bostäder:

Det är inte så länge sedan vi var tvungna att riva hus. Det finns en övertro på investeringsstöd. Bland det sista Göran Persson sa innan han slutade var att investeringsstöd bara ställer till med problem. Ska minnet vara så kort?

Per Bolund:

Nej, minnet ska inte vara kort. Men investeringsstödet som är nu är inte detsamma som tidigare. Den lärdom man ska dra är att det har varit för stora växlingar: först var det starka stöd, sedan bara marknad. Man ser nu att det är många som har byggt samma sak. I Stockholm ser man nu att man nu stryper byggandet av exklusiva borätter. Investeringsstöd har viktig roll att fylla. Men jag tror på en kombination av stöd och marknad.

Kan bankerna ta ansvar?

Bengt Bergqvist (S), ordförande Strömsunds hyresbostäder:

Jag blir provocerad när man hänvisar till marknaden, jag ser inte någon marknad uppe hos oss i Jämtland. Bankerna är bara intresserade av sånt som händer i Mälardalen. Och det handlar inte om att de vill ha enorma räntor, utan de vill inte ens låna ut pengar. Hur kan man förmå bankerna att ta ansvar för hela Sverige? Dessutom straffas de som byggde för 20 år sedan när man inte förlänger lånen.

Per Bolund:

Ja, jag ser det här när jag reser i landet. Bankerna har flyttat sig långt från en traditionell roll, som är att finansiera investeringar, till att ägna sig åt internationella spekulationer. Vilket ledde till den kris som vi såg för tio år sedan. Det är värdefullt för mig som minister att få höra detta.

Åsa Johansson (S), styrelseordförande i Sveriges Allmännytta (då SABO), avslutade med att sammanfatta med vilka budskap hon uppskattade i bostadsministerns tal.

–  Det är positivt att du pratar om brett samarbete. Det samlade greppet är det länge sedan man fick till. Och det är positivt att du pratar om översyn av skattesystemet. Använd då SABO och använd alla SABOs experter – här finns det mycket kunskap!