Den allmännyttiga Framtidenkoncernen har beslutat om en strategi där de avsätter 11 miljarder för att få bort sex bostadsområden från polisens lista över särskilt utsatta områden till år 2025. Detta berättade Terje Johansson, som är vd och koncernchef för Framtiden, nyligen om i en intervju i Bopolpodden.

Nolltolerans och superförvaltning

För att uppnå målen ska de allmännyttiga bostadsföretagen ägna sig åt något de kallar för superförvaltning. I det ingår bland annat trygghetssäkring av fastigheterna, riktiga hyresförhållanden i samtliga lägenheter, nolltolerans mot kriminell verksamhet och sophantering utan nedskräpning.

– Vi tänker göra det som ankommer på oss, fortsätter Terje.

Han berättar också att det byggs mer än på 45 år just nu i Göteborg och att även detta är en del av strategin. Stadsutvecklingen, som ska ske på lite längre sikt, omfattar stora investeringar i nyproduktion och renovering, något som ska skapa framtidstro i områden som Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered.

Lyssna på hela intervjun med Terje här!

 

Polisens definition av utsatta områden

FAKTA:

Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.

 

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.

 

Ett riskområde kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.

 

Källa: Polisen, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, juni 2017.