Hållbarhet har med åren blivit ett väl känt och använt begrepp och något som de flesta aktörer i fastighets- och bostadsbranschen aktivt arbetar med. Men det gäller ju att få alla att medverka, såväl medarbetare som hyresgäster.

Målet med hållbarhetsutbildningen är att öka kunskaperna och insikterna om hur vi kan arbeta och leva mer hållbart. Utbildningen är kostnadsfri och görs digitalt.

– Klimatförändringarna och dess påverkan på vår planet är ju vår kuliss och anledningen till att så stort fokus hamnat på just begreppet ekologisk hållbarhet. Men att leva och verka på ett hållbart sätt handlar om så mycket mer, säger Gabriella Castegren, projektledare för Allmännyttans klimatinitiativ.

– Därför har vi tagit fram den här utbildningen som vi hoppas kunna både bredda och fördjupa kunskapen om hållbarhetens alla dimensioner.

Utbildning i två delar

Utbildningen består av två delar: en som riktar sig till hyresgäster och en som riktar sig till anställda på bostadsföretag.

Sveriges Allmännyttas miljöexpert Patrizia Finessi har spelat en stor roll i framtagandet.

– Vi har lagt stort fokus på pedagogiken, att det ska vara lättbegripligt, men också att få en bra balans mellan fakta och praktiska övningar. Det ska kännas intressant och roligt. Min förhoppning är att många ska vilja genomgå utbildningen, säger hon.

Varva fakta, teori och övningar

Genom att varva fakta, teori, praktiska exempel och övningar får deltagaren en bred kunskapsbas om hållbarhetsbegreppet, samtidigt som utbildningen innehåller ett visst mått av interaktivitet.

–  Vi vet att just interaktivitet är ett gångbart sätt att ta till sig ny kunskap på och brukar betyda att kunskapen fastnar. Vi vill ju att den ska vara så intressant och relevant som möjligt, säger Annicka Istemo, projektledare för utbildningen.

Efteråt: hör av dig med feedback

Tveka inte att höra av dig med tankar och åsikter till oss efter avslutad utbildning så att vi kan hålla den så uppdaterad och relevant som möjligt!