– Anläggningen bidrar i hög grad till att vi uppnår både våra och kommunens miljömål att öka den förnybara elproduktionen och skapa förutsättningar för hållbara energisystem. Vår anläggning ökar produktionen av el från solceller i Lund med 50 procent, berättade LKFs vd Håkan Ekelund för de inbjudna gästerna.

Anläggningen har kostat drygt 12 miljoner kronor och inkluderar ett statligt stöd på 3,6 miljoner. Om cirka 17 år räknar LKF med att investeringen ska vara betald. Livslängden på solcellerna beräknas till cirka 30 år.

Elen ska i första skedet användas som fastighetsel, det vill säga för drift av bland annat bostadshusens och garagens fläktanläggningar, pumpar och belysning.

Fakta om solcellsanläggningen:

  • Installationen omfattar 3 030 st 260 Wp solcellspaneler
  • Monterat på 21 byggnader
  • Total area är ca 5 500 m2
  • 41 st växelriktare för omvandling av likström till växelström
  • Toppeffekt på 788 KW
  • Mätning sker via 11 st elcertifikatmätare samt 10 st elabonnemangsmätare