Bostäder och ökande byggkostnader var ett av de teman med högst aktivitet i Almedalen i år.

Syftet med seminariet ”Nödstopp för bostadsbyggandet – vad händer när priset för att bygga blir för högt?”  var dels att lyfta enkäten från i våras där våra medlemsföretag själva fick svara på hur stigande priser på byggande påverkar dem och deras projekt, dels att lyfta de lösningar som Sveriges Allmännytta ser för att underlätta byggandet av nya bostäder framåt. Från Sveriges Allmännytta medverkade Anders Nordstrand, vd och Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef. Viktoria Raft, kommunikationschef modererade.

En kvinna och två män framför en skärm.

Viktoria Raft, kommunikationschef och Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef samt Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

De åtgärder Sveriges Allmännytta föreslår blir ännu viktigare mot bakgrund av skenande byggkostnader och höga byggmaterialpriser. Budskapen från Anders Nordstrand och Jonas Högset var glasklara: Inför en låg moms på hyran, undanta allmännyttan från LOU och möjliggör ett ökat industriellt byggande för att effektivisera, och sänka kostnaderna, för bostadsbyggandet.

På scen medverkade även Carola Joelsson som är regionchef Bostadsutveckling Sydväst på Skanska och Fredrik Törnqvist som är vd på Stångåstaden. Carola uppmanade till tidig samverkan, till och med före den kommunala planprocessen, för att kunna bygga smartare, mer hållbart och kostnadseffektivt framåt. Fredrik pekade på att LOU ger en merkostnad för Stångåstaden på 100 miljoner kronor per år och att det därför är extra viktigt, givet den ekonomiska situationen, att allmännyttan undantas från LOU.

Många frågor under mobilitetsseminariet

Under morgonen anordnade även Allmännyttans mobilitetsprojekt ett seminarium på temat ”Så löser vi livspusslet i en utsläppsfri värld”. Även det var nästan fullt och publiken var aktiv och delaktig med många frågor kring hur vi sätter fart på nyttjandet av mobilitetstjänster framåt. Carl Ståhle, projektledare för allmännyttans mobilitetsprojekt, berättade om varför mobilitetsprojektet skapades, vad det har åstadkommit och vilka resultat och förslag på lösningar som framkommit. Viktoria Raft modererade.

Det rådde konsensus i panelen, som också bestod av Julia Ek från Väsby Hem, Magnus Fransson från Sustainable Innovation samt Fredrik Olsson från Samhällsbygget, om att det krävs mod, ökade kunskaper och att mobilitet blir ett eget affärsområde framåt för att vi ska kunna gå från p-norm till mobilitets-norm. Och därmed tillgodose våra hyresgästers behov och önskemål på olika typer av utsläppsfria mobilitetstjänster; allt ifrån bilpooler till laddboxar, leveransboxar med mera.

Politisk debatt

På tisdagen anordnade Sveriges Allmännytta en bostadspolitisk debatt på temat ”Trygga bostadsområden – en utopi”. Anna Bellman modererade. Ledorden blev ”ökad samverkan” mellan polis, skola, socialtjänst och fastighetsbolag för att öka tryggheten i bostadsområden. Men flera lyfte också behovet av jämlika villkor för det ägda och hyrda boendet och möjligheten till att göra bostadskarriär för fler – som lösning på en statisk boendemarknad. Det behövs fler blandade områden.

Panel med människor som diskuterar.

Ökad samverkan lyftes av många under den bostadspolitiska debatten.