– Jag är glad att man nu tagit det i mål och att vi nu får en tydlig målbild, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta. 

Det övergripande målet står fast som innebär att alla nya byggnader år 2030 ska vara nollutsläppsbyggnader och att det befintliga byggnadsbeståndet år 2050 ska omvandlas till nollutsläppsbyggnader. 

Överenskommelse om renoveringstakt 

För bostadsbeståndet ska respektive land säkerställa att primärenergianvändningen minskar, med startåret 2020, med 16 procent till år 2030 och 20–22 procent till år 2035. 

– Parlamentet och kommissionen ville ha en högre minskningstakt och jag tror att kommissionens önskan om 20 procent till 2030 hade varit en bättre nivå för att få oss på rätt väg till 2050, säger Björn Berggren. 

Björn Berggren menar att det blir en utmaning med minskningen 2020–2030 eftersom flera år redan kommer att passerat när detta implementeras i Sverige.  

– Samtidigt är det en fördel om tidigare minskning får räknas med. Inget att vänta på – bara att köra på, fortsätter Björn Berggren. 

Kraven kan komma att luckras upp 

Hur den slutgiltiga texten kommer att utformas är ännu inte klart. 

– Inget officiellt har rapporterats ännu, men allt tyder på att man även kommit överens om att MEPS blir ett frivilligt verktyg för medlemsstaterna att använda. Detta för att klara de övergripande ambitionerna om ökad energieffektivitet och ökat användande av förnybar energi och minskad klimatpåverkan, säger Björn Berggren. 

Fortsatt arbete i EU 

Mycket arbete kvarstår, först måste den provisoriska överenskommelse som nåddes i Europaparlamentet den 7 december godkännas och formellt antas av både parlamentet och rådet. Därefter kvarstår en hel del arbete för att färdigställa alla artiklar, vilket sannolikt kommer lösas i tekniska arbetsgrupper. 

– Jag är glad att man nu nått denna milstolpe som innebär att det politiska arbetet i princip är klart. Samtidigt oroas jag något för energiminskningstakterna och om de är tillräckligt progressiva. Det får vårt fortsatta analysarbete titta på, avslutar Björn Berggren.  

Sveriges Allmännyttas analysarbete kvarstår och alla medlemmar som godkänt att vi får hantera och analysera deras data kommer inom kort få en uppdaterad analys. 

Läs mer om Sveriges Allmännyttas analyser: 

Energirenoveringsvågen – slutspurt i Bryssel | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se) 

Krav på energirenoveringar kan kosta 550 miljarder kronor | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)  

Läs Kommissionens nyhet här: 

‘Fit for 55’: Council and Parliament reach deal on proposal to revise energy performance of buildings directive – Consilium (europa.eu)