Mitthem är med i Allmännyttans klimatinitiativ där ett av fokusområdena handlar om att att göra det lättare för de boende att minska sin klimatpåverkan. Ambitionen är att utveckla arbetssätt, affärsmodeller och metoder tillsammans med hyresgästerna.

– Ett sätt är att erbjuda tillgång till bilpool eller eldrivna lådcyklar, allt för att minska beroendet av egen bil, säger Stefan Wassbrink.

Pilotprojekt

Elbilspoolen på området Byhöjden är ett led i bolagets hållbarhetsarbete –  och ett pilotprojekt för att se hur stort hyresgästernas intresse är.

– Förhoppningen är att det skall kunna genomföras på fler av Mitthems bostadsområden i framtiden. Privatfordon står ju i genomsnitt parkerade 95 procent av tiden och under tiden de används kostar de i snitt 55 kronor per mil, säger han.

Det kan därmed finnas både bekvämlighetsaspekter och pengar att spara för de boende.

Elbilen bokas digitalt och hyresgästerna betalar för de minuter man använder bilen. Bilen ägs av Mitthem men bokas genom ett bilpoolsföretag.

Premiärvisning

Under helgen premiärvisades elbilen för intresserade hyresgäster i bostadsområdet.

– Vi var på plats och visade hur det går till att boka bilen. Hyresgästerna fick även möjlighet att provköra elbilen.

Intresset var stort vid premiärvisningen, berättar Stefan Wassbrink.

– Vi fick mycket positiva reaktioner för att vi startar en elbilspool. Flera hyresgäster har faktiskt redan börjat boka och använda bilen.

Fler prövar bilpooler

Carl Ståhle, expert på digital fastighetsutveckling inom Sveriges Allmännytta, tycker att det är spännande och positivt att fler och fler bostadsföretag väljer att pröva elbilspooler.

– Att erbjuda delningstjänster kommer att bli en allt viktigare del i allmännyttans erbjudande till hyresgästerna, menar Carl Ståhle.

Inom ramen för Klimatinitiativet har det nyligen startats ett mobilitetsprojekt, med målet att minska klimatpåverkan från transporter genom att nyttja befintliga bil- och parkeringsresurser så effektivt som möjligt.