Vi går mot ett mer transporteffektivt samhälle, där kraven hos de boende i allt större grad är leveranser och transporter just precis när de passar dem. Utveckling i samhället går just nu mot att parkering bara är en av många lösningar för att uppnå bra mobilitet och utredningens uppdrag att se över kraven på p-normen är en följd av detta.

– Parkeringsplatser är en bra tjänst som är uppskattad av hyresgästerna. Samtidigt kan det vara en dålig affär när kostnaderna inte matchar det hyresgästerna är villiga att betala. I många fall är utnyttjandegraden väldigt låg när vi pratar med bostadsbolagen. Samtidigt är klimatneutralitet en viktig fråga för många av våra medlemsföretag. Att se över P-normen till förmån för mobilitetstjänster ser vi som en av lösningarna, säger Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta.

Allmännyttans förutsättningar ser väldigt olika ut beroende på om bostäderna finns i tätort eller på landsbygd. Att förändra P-normen skulle kräva fler alternativa lösningar, där tillgång till kollektivtrafik är en kärnfråga om parkeringsplatserna skulle minskas och behovet av att stärka upp kollektivtrafiken på de platser som har gles eller outbyggd trafikering.

Andra nycklar skulle kunna vara att kommunen kan upplåta befintliga parkeringsplatser med lågt utnyttjande invid nybyggnationen, men även genom att dela data kring hur parkeringsplatser nyttjas. Det kan ge förutsättning för tjänsteutveckling som ger bättre nyttjande av de redan befintliga parkeringarna.

– Största utmaningen i de fall de blir färre parkeringsplatser är ju självklart just de tillfällena när platserna är maxutnyttjade. För individen kan det självklart vara frustrerande och utmaningen ligger troligtvis i att få hyresgästerna att förstå, ha tillit till, samt anamma andra lösningar som kan vara lika bra eller bättre än att ha sin egen bil på en parkering, säger Jonas Högset.

– Istället för att prata om P-norm är det viktigt att hitta en definition av en mobilitetsnorm som är teknikneutral. Den måste inbegripa allt från kollektivtrafik, läge, hemleveranser, parkering, bilpool, cykelpool och möjligheten att inte resa, fortsätter Jonas.

Just nu driver Sveriges Allmännytta tillsammans med allmännyttan ett mobilitetsprojekt med stöd av Energimyndigheten, inom programmet för ett Transporteffektivt samhällsbygge.

– Dels är fokuset för projektet ett effektivt utnyttjande av p-platser i befintligt bestånd som en del i att lösa hyresgästernas behov av mobilitet. Dels kartläggs allmännyttans mobilitetsresurser och utifrån det skapar vi en digital plattform för att kunna dela och göra data tillgänglig på ett kontrollerat sätt. Allt i syfte att förbättra förutsättningarna för hyresgästerna i deras vardag, säger Carl Ståhle, projektledare och digital expert hos Sveriges Allmännytta.