För lägenheter i hyreshus blir 2023 års fastighetsavgift 1 589 kronor per bostadslägenhet, eller taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent om det ger ett lägre belopp.

För småhus blir fastighetsavgiften 9 287 kronor, eller taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent om detta ger en lägre avgift.

Läs gärna mer här