Victoriahem äger 38 000 lägenheter i 30 kommuner. Majoriteten av husen finns i områden byggda på 1960- och 1970-talen, en period då kraven på energieffektivitet inte var så höga.

– Hus i miljonprogramsområden slukar ofta mycket energi. Men det innebär också att våra energiinvesteringar får extra stor effekt när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att även underlätta för alla de som bor hos oss att leva lite mer klimatsmart blir den totala effekten betydande, säger Per-Otto Bengtsson.

Målet i klimatinitiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent jämfört med 2007. Det sammanfaller med Victoriahems eget mål, som gäller perioden 2015–2030.

– Vi har redan kommit halvvägs mot vårt mål, med nio år kvar. Vi investerar stora summor varje år i energibesparande åtgärder som till exempel tilläggsisolering, fönsterbyten, individuell mätning av el och vatten, ventilationssystem med värmeåtervinning samt solceller. Vi har också satsat stort på förbättrad dialog med våra hyresgäster, där ser vi att förbrukningen av vatten och andelen felsorterat avfall minskat avsevärt, säger Per Otto Bengtsson.

Victoriahem är sedan 2021 associerad medlem i Sveriges Allmännytta.