Högre kostnader för byggmaterial, projektering och räntor har stoppat flera byggprojekt i Vimmerby det senaste året. Men ett nyproduktionsprojekt som tickar vidare är Vimarhems bygge av 32 nya lägenheter i Allmännyttans Kombohus Lamell.

– Det beror helt och hållet på det ramavtal som allmännyttan handlat upp för Kombohus, att vi kan klara det här ekonomiskt, säger Johan Ohlén i en nyhetsartikel i Vimmerby Tidning.

– Det ger en helt annan prisbild än om vi skulle ha projekterat och handlat upp den här byggnationen på traditionellt sätt, säger han.

Bostadsföretag kan avropa från Sveriges Allmännyttas Kombohus-ramavtal, som innehåller flera olika koncepthus som kan anpassas i färg, form och storlek. Priset är fast och ligger tack vare standardisering och storleken på upphandlingen runt 20 procent under vanligt flerbostadshusbyggande.

Klausul kan höja priset

Men det finns en klausul som gör att onormalt kraftigt stigande priser på byggmaterial kan påverka även de fasta priserna i Kombohus-avtalen.

Så även i Vimarhems bygge, som därmed blir cirka 4,5 miljoner dyrare (i en total projektkostnad på drygt 70 miljoner kronor).

– Men i en traditionell byggnation hade fördyringen blivit betydligt högre och då från ett klart högre utgångspris, säger Johan Ohlén till Kindaposten och Vimmerby Tidning.

Uteblivet investeringsstöd påverkar mest

Hur hög hyran blir för hyresgästerna är ännu inte bestämt. Vimarhem hade hoppats på investeringsstöd, men regeringsbeslutet att avveckla investeringsstödet gör att hyrorna blir högre.

– Det innebär att hyrorna blir mer marknadsanpassade och det kommer att påverka hyrorna mer än vad de stigande byggkostnaderna för projektet gör, säger Johan Ohlén till Östmedia.

Stomresning i april

Just nu pågår förberedande markarbete för de nya Kombohusen i Vimmerby. Under andra halvan av april ska stommen resas. I mars/april nästa år ska bostäderna vara klara för inflyttning.

Läs mer via länkarna nedan.