Det handlar om en ny affärsmodell som i totalentreprenader ökar kraven på både systemleverantör och fasadentreprenör att ta ett större ansvar för energiprestandan. 

Marknaden för fasadrenoveringar uppskattas till runt 4 miljarder kronor. Den nya affärsmodellen bidrar till såväl lägre byggkostnader som ökad energieffektivisering i klimatskalsrenoveringar.

– Till stor del handlar det om att tillämpa ett mer standardiserat sätt att beräkna och mäta energiprestanda, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Ökad trygghet

Beställare av fasadrenoveringar ska känna sig trygga i att de kan dokumentera resultatet av energisparåtgärder genom att ta del av hur fastighetens faktiska energiförbrukning har förändrats efter genomförda åtgärder.

– Eftersom fasadbranschen inte har ett gemensamt beräkningssystem förordar vi att fastighetsägare som ska upphandla tilläggsisolering nyttjar effektsignaturmetoden, säger Björn Berggren.

Effektsignaturmetoden bygger på detaljerade data från fjärrvärmeleverantören och har visat sig fungera väl. Telge Bostäder har testat affärsmodellen med goda resultat.

Upphandlingsportalen

Vägledningen för upphandling med tillhörande förfrågningsunderlag finns tillgänglig för Allmännyttans medlemmar i Sveriges Allmännyttans Upphandlingsportal.