Lars Matton, som är juristutbildad vid Lunds universitet, har främst arbetat med hyresjuridik, bolagsrätt och kommunalrätt på SABO. Han driver även processer och tvister i domstol och i hyresnämnden, och håller också utbildningar.

Tidigare arbetade han som advokat med i huvudsak fastighetsrättsliga frågor. Därtill har han medverkat som expert i flera statliga utredningar.

– Lars Matton är mycket erfaren inom fastighets- och hyresjuridik. Hans både breda och djupa kunskaper på området är en stor tillgång för SABO. Jag är därför mycket glad att han tackat ja till att bli chefsjurist, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Som bransch- och intresseorganisation för landets 313 allmännyttiga bostadsföretag ska SABO under de kommande åren flytta fram sina positioner inom det bostadspolitiska området. Målet är att säkerställa att allmännyttan har goda förutsättningar att erbjuda bra bostäder för alla.

– Jag ser fram emot att som chefsjurist få vara med och driva juridiken i en riktning som stärker allmännyttan och hyresrätten i Sverige. Det är också viktigt att följa och påverka vad som händer inom det hyresrättsliga området efter att den nya regeringen tillträtt, säger Lars Matton.

Här berättar Lars Matton om sin nya roll: