Stora företag är sedan januari 2017 skyldiga att redovisa sitt hållbarhetsarbete i sin bokslutsrapportering, både när det gäller miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

För att omfattas av kraven ska företagen överskrida mer än ett av följande kriterier under de senaste två åren:

  • Medeltalet anställda ska ha uppgått till minst 250 personer.
  • Företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor.
  • Företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Många bostadsföretag har också sedan många år gjort frivilliga hållbarhetsredovisningar för att visa sina intressenter att företaget är seriöst och ansvarstagande och strävar efter långsiktig hållbarhet.

Den nya handledningen innehåller SABOs tolkning av lagkraven och även förslag till hur rapporteringen kan utformas.

– Vi har tagit fram en kompakt och enkel vägledning som visar vad man behöver inkludera i sin hållbarhetsrapport för att uppfylla lagkravet i årsredovisningslagen. Vi kommer under året jobba vidare aktivt tillsammans med våra medlemmar för att öka kunskapen om hur man kan jobba med hållbarhetsredovisning på olika sätt och på sikt ta fram en mer detaljerad och branschanpassad vägledning, säger Karl Törnmarck, ansvarig för hållbarhetsfrågor på SABO.