Det är projektet Affärsmodeller för laddinfrastrukturer inom kontors- och bostadsfastigheter som nu presenterar sina resultat. Under drygt ett år har projektet undersökt hur fastighetsansvariga bör resonera kring olika affärsmodeller för laddinfrastruktur.

– Sverige har mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030, men omställningen går inte tillräckligt fort. Det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig, så att fler vågar följa med, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Samlade erfarenheter

Projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar. Därtill behandlar rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

– För dem som står inför sin första satsning är vårt råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala, säger Christian Hollmann, projektledare för energifrågor på allmännyttiga Botkyrkabyggen och deltagare i projektgruppen.

Tre råd från gruppen

Om det istället handlar om större satsningar rekommenderar projektet att:

  • Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.
  • Våga föra en dialog med olika leverantörerna om bostadsbolagets behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
  • Ta höjd för lagändringar som införs inom en snar framtid – exempelvis krav på laddplatser vid renoveringar och nybyggnationer.

Projektgruppen bakom rapporten har bestått av SABO, Botkyrkabyggen, Stockholmshem, Sustainable Innovation, Skandia Fastigheter, Vasakronan, Vattenfall och White Arkitekter. Projektet har genomförts med delfinansiering från Energimyndigheten.