Allmännyttans Kombohus, ett koncept för standardiserade flerbostadshus, fyller tio år. Det uppmärksammas i en analys av vilken effekt Kombohusen fått på bostadsmarknaden.

– Vår slutsats är att allmännyttan genom Kombohusen har fått en nödvändigt verktyg för att kunna bygga prisvärda bostäder, säger Simon Imner, samhällsplanerare på Tyréns och en av rapportförfattarna.

Robin Svensén, som är uppdragsansvarig för rapporten, framhåller att svensk bostadsmarknad befinner sig i en situation med många komplexa låsningar och där olika aktörer sitter med delar av lösningarna.

– Här visar sig Kombohusen fylla ett viktigt behov på många lokala och regionala bostadsmarknader, mycket tack vare de fördelar som standardiserade processer och samordning medför, säger Robin Svensén.

Tydlig effekt

Effekten har varit särskilt tydlig för bostadsbolag som inte bygger ofta och bostadsbyggande för målgrupper med en svagare ställning på bostadsmarknaden.

Rapporten visar att över 1 200 bostäder inte hade blivit byggda utan Kombohuskonceptet.

– Det gör mig både glad och nöjd. Nu har vi fått svart på vitt på att Kombohusen verkligen har gjort att det gått att bygga på platser som annars ansetts som omöjliga, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på Sveriges Allmännytta.

Stor enkät

Rapporten bygger på statistik, analyser och en stor enkätundersökning som besvarats av 64 bostadsföretag som själva har byggt med hjälp av Kombohuskonceptet.

Nästan 8 000 Kombohuslägenheter har hittills byggts och fyllts av nya hyresgäster. Ytterligare 1 500 lägenheter har beställts eller håller på att byggas.

Och snart knackar nya Kombohus på byggdörren – den 1 juni lanserar Sveriges Allmännytta en helt ny generation Kombohus.

Ladda ned rapporten HÄR.

Fler resultat från rapporten:

  • Vart femte bostadsbolag uppger att de inte hade byggt på 20 år innan de byggde sitt första Kombohus.
  • Kombohus finns nu i över en tredjedel av landets kommuner.
  • Två av tre allmännyttiga bostadsbolag uppger att de valt Kombohus för att spara tid och förenkla upphandlingen.
  • Mest framgångsrikt är Kombohusen utanför storstadsområdena.
  • 25 procent lägre byggkostnader har gjort att den årliga hyran per kvadratmeter inte behöver överstiga 1350–1550 kronor/kvm i Kombohusen.