Handboken har tagits fram i samarbete mellan SABO och Städbranschen Sverige för att skapa samsyn vid städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i flerbostadshus.

– Vi vill öka kunskapen om städning för att säkra en hög och jämn städkvalitet hos landets bostadsföretag, oavsett om företagen har egen städpersonal eller anlitar entreprenörer, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO och projektledare för handboken.

Handboken kan därför användas som ett grundläggande kunskaps- och utbildningsmaterial och den vänder sig till alla som i sina yrkesroller har kontakt med städning i flerbostadshus – städare, städledare, entreprenörer, inköpsansvariga, förvaltare, fastighetsskötare med flera.

Råd och handfasta tips

De 72 rikt illustrerade sidorna är fyllda av goda råd och handfasta tips – och därtill metodbeskrivningar i ord och bild av de olika moment som ingår i städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter.

För att väcka tankar och ge inspiration finns också konkreta exempel och intervjuer med erfarna företrädare från ett flertal allmännyttiga bostadsföretag.

Referensgrupp från branschen

En referensgrupp med representanter för Städbranschen Sverige och sex av SABOs medlemsföretag har deltagit i arbetet med handboken:

  • Malin Strandin, kvalitets- och arbetsmiljöcontroller, Bostads AB Poseidon
  • Anna Jönsson, chef för fastighetsskötsel, Örebrobostäder AB
  • Maria Flodin, kundcenterchef och f d förvaltningschef, AB Övikshem
  • Lena Jannering, förvaltare, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
  • Ann-Heléne Klasson, upphandlare, Halmstads Fastighets AB
  • Siw Östlund, f d kost- och städchef, Skinnskattebergs kommun
  • Matthias Lindholm, styrelseordförande i Städbranschen Sverige
  • Mårten Widborg, styrelseledamot i Städbranschen Sverige
  • Helen Warg-Friberg, styrelseledamot i Städbranschen Sverige
  • Malin Ulander, styrelseledamot i Städbranschen Sverige