Vägledningen riktar sig främst till byggherrar men även till entreprenörer om hur man kan hantera de entreprenadrättsliga konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vägledningen tar upp hur ökade drivmedelspriser, leveransstörningar och annan påverkan på svenska bygg- och anläggningsprojekt kan regleras utifrån de svenska standardavtalen AB 04 och ABT 06.