Integrationsfrågan beskrivs ofta som en av vår tids största samhällsutmaningar. Att många nyanlända dessutom bor inom allmännyttan gör att frågorna om etablering, integration och möjligheterna till goda livsmiljöer blir än mer aktuell för bostadsföretagen.

Våren 2017 samlade SABO därför en erfaren och engagerad grupp vd:ar från medlemsföretag från olika delar av landet i ett integrationsråd. Rådet har haft i uppgift att komma med idéer om konkreta åtgärder som kan röja hinder för integration.

Lotta ut hyreskontrakt

Nu presenterar rådet 23 idéer som rådet tycker bör prövas. Hemmet och bostaden är en viktig nyckel och första förutsättning för integration, anser rådet. Några av idéerna handlar därför om uthyrningsregler. Kanske behöver vi tänka nytt här, menar rådet.

Ungdomar och nyanlända är exempel på grupper som i dag har stora behov av bostad men samtidigt har kortast kötid och därmed minst chans att få en bostad. Att lotta ut kontrakt i en direktuthyrning är därför en av idéerna som integrationsrådet menar att bostadsföretagen kan pröva i större utsträckning. Liksom att i vissa fall sänka kraven på inkomst för att få en lägenhet.

Begränsa bytesrätten

Rådet vill också begränsa möjligheten för asylsökande att bosätta sig hos trångbodda vänner och släktingar och ge hyresvärden bättre möjlighet att förhindra att allt för många personer bor i en lägenhet. De har också idéer om hur den illegala bostadsmarknaden kan motverkas till exempel genom att begränsa bytesrätten.

Att fortsätta bygga nytt och bygga mer blandat i homogena bostadsområden är andra idéer som rådet lägger fram liksom att själva börja rekrytera fler med invandrarbakgrund och ställa sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar. Rådet menar att om vi vill ha en förändring så kan vi inte fortsätta att göra som vi alltid har gjort, fler måste göra mer och vi måste utmana varandra att tänka nytt.

Några av idéerna från SABOs integrationsråd:

  • Förändra lagen om eget boende
  • Begränsa antal boende per lägenhet
  • Lotta ut kontrakt på hyreslägenheter
  • Ta bort eller sänk inkomstkraven
  • Bygg mer blandat
  • Begränsa bytesrätten
  • Rekrytera fler med invandrarbakgrund
  • Ställ sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

Läs mer om integrationsrådet och ladda ned hela rapporten nedan. Eller beställ en utskrift via webbshopen.