Det är utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande som genom ett tilläggsdirektiv får i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att avveckla EBO (eget boende). Det kan exempelvis handla om att avskaffa dagersättningen under asyltiden om man inte bor i Migrationsverkets boenden.

– EBO-lagen har haft förödande konsekvenser för integrationen. Därför vill regeringen avveckla EBO, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Ökad trångboddhet och sämre boendestandard

Möjligheten för asylsökande att ordna eget boende har funnits sedan 1994. Sveriges Allmännytta har under många år lyft de problem som EBO har medfört för bostadsföretagen. Trångboddheten har ökat, vilket medfört konflikter, social oro och dålig boendestandard. Det har också resulterat i ökad förslitning av fastigheterna och högre driftskostnader. Systemet med EBO har därmed hindrat bostadsföretagen att utveckla och förbättra bostadsområden och därmed främja integration.

– När vi samlar erfarenheter och exempel så verkar de mer ordnade kommunplaceringarna där våra medlemmar bistår med lägenheter fungera bättre på lång sikt för integrationen än vad eget boende hos vänner och släktingar gör, säger Lena Liljendahl, expert boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Allmännyttans arbete för ökad integration

Att främja integration är en viktig uppgift för de allmännyttiga bostadsföretagen och det görs genom en rad olika insatser.

– Våra medlemmar erbjuder ofta ökad bointroduktion, praktikplatser och andra arbetsmarknadsinsatser. Många försöker också bygga mer blandade bostadsområden och skapar mötesplatser av olika slag för att öka kontaktytorna och den sociala gemenskapen, säger Lena Liljendahl.

Ökad möjlighet för integration

Regeringen bedömer att en avveckling av EBO under asyltiden skulle bidra till att minska problemen med segregation och till att öka den enskildes förutsättningar för integration, bland annat genom att kommunernas ansvar för mottagandet av nyanlända ökar jämfört med idag.

Tilläggsdirektiven planeras att beslutas i början av året.