”Det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Försäljningen av elbilar ökar och det går snabbt. Det finns inte bara risker utan även affärsmöjligheter i det här, säger Hans Dahlin, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet Sveriges Allmännytta.

De nya kraven innebär i kortet att alla nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Därtill ska övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser också ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. De nya kraven gäller även vid ombyggnation.

”Jag har inte hört att fastighetsbolagen inte ska klara av att möta kraven. Kraven innebär att man ska förbereda laddinfrastruktur. Det som är utmaningen är att hitta strategin för hur man ska bygga ut med laddmöjligheter,” säger Hans Dahlin.

Expertens bästa tips när du ska bygga laddinfrastruktur:

 1. Lägg tid på planering
  Marknaden rör sig fort, kopiera inte gamla upphandlingar utan att gör en egen nulägesanalys och lägg lite tid på att planera före genomförandet annars kan ni bli inlåsta i föråldrade lösningar.
 2. Våga testa! – bygg ut successivt
  Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala. Att installera några få laddpunkter kräver inte mycket förberedelse och jobb. Installera en laddplats för normalladdning eller undersök om det finns en motorvärmarplats som går att konvertera.
 3. Kontrollera effektkapaciteten
  När ni planerar för flera laddstationer är det bra att börja med att undersöka om det är möjligt att installera laddstationer längs existerande huvud- och gruppledningar. De flesta laddar ofta och lite och därför är en inventering av var det finns utrymme för olika typer laddning, och hur många, ett första steg. När inventeringen är gjord kommer det att bli tydligt var det saknas kapacitet för att täcka laddbehoven inom de närmaste åren.
 4. Välj affärsmodell
  Det finns flera affärsmodeller att välja på när det kommer till installation av laddinfrastruktur. Lägg tid på att välja en betalningsmodell som passar er bäst. Den enklaste affärsmodellen är schablondebitering, med ett fast påslag på hyran på p-platsen (eventuellt med en klausul att vid förbrukning över x mängd kWh/månad debiteras kunden med pris X/kWh. Här kan ni läsa mer om de olika affärsmodellerna:Schablonkostnad inklusive el, Fast kostnad + använda kWh vid IMD, Fast kostnad och operatör som debiterar elen, Ta betalt för tid – offentliga p-platser.