De nya reglerna innebär att på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, nybyggda eller ombyggda bostadshus ska varje parkeringsplats vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon.

När det gäller andra byggnader än bostadshus ska parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till byggnaden, vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.

Följer i stora drag EU-direktivet

När det gäller befintlig bebyggelse ska parkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon från 1 januari 2025.

Dessa nya regler om laddning av elfordon följer i stora drag ur EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som vi tidigare informerat medlemmarna om säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Regeringen har också givit Boverket i uppdrag att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation, utöver de miniminivåer som slås fast i EU-direktivet. Utredningen ska vara klar 15 september 2020.

Reglerna för uppförande av nya byggnader behöver inte tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan före den 11 mars 2021. Innan dess planerar Boverket att ta fram tillämpningsföreskrifter som exempelvis beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska användas för att uppfylla kraven enligt plan- och byggförordningen (PBF).