– Dessa tre företag stärker ytterligare Sveriges Allmännytta som en bred organisation som representerar både allmännyttiga och privata aktörer. Tillsammans kan vi såväl utveckla hyresrätten långsiktigt med hållbara och prisvärda bostäder för alla, som vårt arbete med samhällsfastigheter, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Med Borgholmshem så är nu alla allmännyttiga bostadsföretag medlemmar

Borgholmshem är ett nybildat bolag som kommer att ha fastigheter på fem orter i kommunen, i dagsläget handlar det om cirka 92 lägenheter som tidigare ägts av Borgholm Energi AB och Borgholms kommun.

– Borgholmshem ska främja bostadsförsörjningen i Borgholms kommun genom att erbjuda allmännyttiga hyreslägenheter. Medlemskapet i Sveriges Allmännytta är ett naturligt steg för oss och kommer att bidra till vår utveckling, säger Markus Wertwein-Ros, vd för Borgholmshem.

Borgholmshem inträde innebär att alla allmännyttiga bostadsföretag i Sverige nu är medlemmar. Sammantaget representerar Sveriges Allmännytta 318 allmännyttiga och privata bolag som tillsammans äger mer än 945 000 lägenheter.

– Det är glädjande att Borgholm som tidigare inte haft ett kommunalt allmännyttigt bolag ser nyttan av att bilda ett eget kommunalt bostadsbolag och att de också väljer att ansluta sig till oss, säger Anders Nordstrand.

Örebroporten stärker vårt arbete med lokalfrågor

Sedan 2019 är verksamhetslokaler ett verksamhetsområde för Sveriges Allmännytta, eftersom lokalfrågor har blivit allt viktigare för flera medlemmar. Ett vd-råd och ett nätverk för lokaler har etablerats och Sveriges Allmännytta genomför årligen Lokaldagen.

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar cirka 380 000 kvadratmeter lokaler. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB.

–Örebroporten är ett värdefullt tillskott till arbetet med att utveckla vårt arbete med samhällsfastigheter och jag är glad att de valt att ansluta sig till oss, säger Anders Nordstrand.

– Örebroportens affärsidé är att utvecklar hållbara miljöer som stärker Örebro. Vi ser fram emot att tillhöra en stark branschorganisation som ger oss stöd och service i det dagliga arbetet, att få hjälp med omvärldsbevakning och även möjlighet att ingå i olika nätverk och projekt med andra allmännyttiga bolag med liknande uppdrag som vi har, säger Jeanette Berggren, vd Örebroporten.

Rosengård Fastighets AB ny associerad medlem

Rosengård Fastighets AB blir det åttonde bolaget som blir associerad medlem i Sveriges Allmännytta. Associerad medlem kan de bostadsföretag som inte ägs av en kommun, men som är långsiktiga ägare av hyresfastigheter och som tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar bli.

Rosengård Fastighets AB har i nuläget 1 680 lägenheter i kvarteret Törnrosen och delar av Örtagården.

– Jag är glad att Rosengård Fastighets AB väljer att bli associerad medlem hos oss. Bolaget bedriver ett aktivt stadsutvecklingsarbete och har en mycket viktig roll i att bidra till ökad integration, säger Anders Nordstrand.

– För oss på Rosengård Fastighets AB har samverkan varit ett nyckelord sedan starten 2017 eller som vi brukar säga: vi är samverkan på riktigt genom våra ägare MKB, Balder, Victoriahem och Heimstaden. Vi har en tydlig vision och arbetar mot ett Rosengård som hela Malmö är stolta över och blev glada när möjligheten gavs att bli associerad medlem i Sveriges allmännytta. Det ger oss ännu bredare kunskap både genom expertisen som ges till oss medlemmar, och genom att vi nu kan samverka och lära av andra bolag från hela Sverige, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastighets AB.