Därför kommer de allmännyttiga bostadsföretagen verka för samhällsnytta på tre nivåer: Hyresgäst- och individnivå, stadsdels- och bostadsområdesnivå samt kommunal och regional nivå.

– Allmännyttan har kanske aldrig varit så viktig som nu och med det idéprogram som SABOs kongress antagit idag kommer vi kunna leverera ännu mer nytta för individer, kommuner och samhället i stort, säger Åsa Johansson, ordförande för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Vad behöver göras för att lyckas?

För att de allmännyttiga bostadsföretagen ska lyckas med sitt samhällsuppdrag behövs flera åtgärder från bostadsföretagen själva, bostadsbranschen, kommunerna och staten, exempelvis:

Bostadsföretagen behöver:

 • Utveckla hyresrätten
 • Stärka den egna ekonomin
 • Pressa byggpriserna
 • Utveckla en digital strategi
 • Höja och bredda kompetensen
 • Redovisa uthyrningspolicyn
 • Ta krafttag för ordning och reda på bostadshyresmarknaden

Bostadsbranschen behöver:

 • Trygga den framtida rekryteringen
 • Införa systematisk hyressättning
 • Utveckla och förbättra hyresförhandlingssystemet

Kommunerna behöver:

 • Bedriva en aktiv bostadspolitik
 • Ge bostadsbolaget tydliga och långsiktiga ägardirektiv
 • Utveckla dialog och samarbete med bostadsföretaget
 • Säkerställa affärsmässiga relationer

Staten behöver:

 • Forma en långsiktigt hållbar bostadspolitik
 • Införa balanserade ekonomiska villkor
 • Stödja resurssvaga hushåll ekonomiskt
 • Underlätta offentligt stöd på svaga marknader
 • Trygga kompetensförsörjningen
 • Öka stödet till bostadsforskningen