Bostadsbolag har hittills främst satsat på att minska sin klimatpåverkan genom att energieffektivisera sina fastigheter – ofta med stor framgång. Men nu behöver sökljuset också riktas mot byggprocessen, som är en stor klimatbov.

–  Problemet är att det saknas tillräcklig kunskap för att kunna ställa klimatkrav på byggnation i dag. Vi kan inte förbättra oss om vi inte först reder ut hur vi ska ställa de kraven, säger Jonas Högset.

Därför inleds nu ett nytt projekt inom Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop där hittills 164 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 628 000 lägenheter lovat jobba för en fossilfri allmännytta till 2030.

Tillsammans med två nya klimatpartner startar allmännyttan nu arbetet för att få fram klimatkrav som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad.

Önskar fler gröna lån

Den ena är Kommuninvest, som finansierar en stor del av allmännyttans byggande.

– Vi erbjuder i dag grön finansiering, med något lägre ränta. Men hållbarhetskriterier i kreditgivningen handlar nu mest om energieffektivisering. Vi vill se en utveckling där kriterierna också inkluderar klimateffekter från byggnation, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

I dag är runt sju procent av Kommuninvests krediter så kallade gröna lån, men Björn Bergstrand skulle gärna se att andelen växte.

– Det finns en stor efterfrågan på finansiella produkter som synliggör miljöinvesteringar på kommunal nivå. Vi hoppas därför att vi successivt kan bygga upp kunskap i det här projektet som sedan kan omsättas i nya kriteriekrav för gröna lån, säger han.

Mer kapital än projekt

Den andra partnern är IVL Svenska Miljöinstitutet, som förra året släppte ett nytt klimatberäkningsverktyg för byggsektorn (BM).

– Det finns mer grönt kapital än gröna projekt. Det blir spännande att se hur IVL här kan bidra till att utveckla vetenskapligt grundade kriterier för grön belåning, så att det blir lättare att matcha ihop pengar med bra gröna projekt, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL.

Alla parter gläds åt att projektet nu är igång.

– Vi står inför en brytpunkt för att ställa om samhället till en mer klimatvänlig riktning. Genom det här projektet kan allmännyttan gå före och utveckla marknaden mot mer klimatsmarta lösningar, säger Jonas Högset.

Sju testpiloter

Nu ska sju bostadsföretag utses att bli testpiloter i det nya projektet.

– Det blir ett spännande utvecklingsprojekt där testpiloterna tillsammans med sina entreprenörer ska ta fram klimatkrav för upphandling av byggnader, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO.

Fakta om parterna:

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges ledande organisation för tillämpad forskning inom klimat, energi, miljö och hållbar tillväxt.

SABO är bransch- och intresseorganisation för 313 allmännyttiga kommunägda bostadsföretag över hela Sverige, som tillsammans äger 802 000 bostäder.