– Ett av målen med uppgraderingen är att varje aktör i värdekedjan både synliggörs och får en viktig och tydlig roll i klimatomställningen, säger Sofia Hansdotter, expert fastighetsutveckling.

Arbetet med att uppgradera färdplanen pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonoll utsläpp av växthusgaser. Den 4:e oktober genomförs en megaworkshop för att förankra arbetet i uppgraderingen med samtliga aktörer som står bakom färdplanen.

Flera aktörer står bakom

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket.

– Vi befinner oss i en klimatkris, tempot i branschen behöver öka för att använda det lösningar som redan finns framme samt tänka nytt. De allmännyttiga bostadsbolagen behöver våga ställa klimatkrav i all byggnation, säger Magnus Ulaner, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Halverade klimatutsläpp

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.

– Vi välkomnar alla allmännyttiga bostadsbolag att ställa sig bakom färdplanens mål och uppmaningar, säger Magnus Ulaner.