Allmännyttans klimatinitiativ lanserades i november under allmännyttans klimat- och energikonferens, som i år hölls i Stockholm.

– Förhoppningen var då att 20 företag skulle ha anslutit sig i samband med konferensen, berättar Therese Rydstedt.

Den förhoppningen slogs med råge. Redan dagen efter konferensen hade 67 företag skrivit under avsiktsförklaringen om att gå med i initiativet.

Och sedan dess har ytterligare 43 företag anslutit sig. Därmed är just nu 110 kommunägda bostadsföretag som tillsammans har 400 000 lägenheter med i Klimatinitiativet.

– Det här överträffar våra vildaste förväntningar. Men det visar att väldigt många tycker att klimatfrågan är väldigt viktig, säger Gabriella Castegren, energiexpert på SABO.

Fler än i Skåneinitiativet

Att 110 företag gått med betyder också att antalet redan nu överstiger anslutningen i föregångaren Skåneinitiativet, den allmännyttiga energiutmaningen där 105 bostadsföretag deltog och på tio år bantade bort sammanlagt 4,7 terrawattimmar energi.

– Det har gått väldigt fort att upparbeta ett engagemang för Klimatinitiativet. Det kan man nog delvis tacka Skåneinitiativet för, som bevisade att det går att uppnå väldigt mycket när man går ihop, inspirerar varandra och dessutom både mäter och följer upp sina resultat, säger Patrizia Finessi, SABOs miljöexpert.

Egen klimatberäkning

Att mäta är viktig ingrediens även i Klimatinitiativet, där man även utvecklat en egen klimatberäkningsmetod.

– Snart är det dags att testa vårt nya inrapporteringsverktyg i skarpt läge. Det ska bli både spännande och roligt att få börja mäta och använda metoden vi tagit fram för det här, säger Patrizia Finessi.

Träffar på gång

Även andra delar av det praktiska arbetet inom Klimatinitiativet har nu börjat komma igång. Fyra regionala nätverksträffar har planerats in under våren.

– En stor och viktig del inom Klimatinitiativet är ju just att kunna träffas och utbyta erfarenheter med andra företag som gått med. På så sätt får man ett nätverk där man kan bolla idéer om hur man kan gå vidare med sitt eget klimatarbete, säger Gabriella Castegren.

Alla företag som går med kan välja att arbeta lite extra med klimatfrågan i ett eller flera fokusområden: effekttoppar och förnybar energi, klimatkrav på leverantörer och klimatsmart boende. Startträffar för respektive fokusområde har också bokats in.

Se hela listan på alla företag som gått med – och bilder på dem som skickat in sin avsiktsförklaring.