Stockholm har speciella förutsättningar, med allt från oerhört attraktiva bostadsmiljöer till kanske de mest utsatta som finns i Sverige, och detta inom en och samma kommun, framhåller Pelle Björklund.

– Det ger en särskild komplikation, men vi kan inte låta det styra hela landet. Övriga landet är ju väldigt mycket större än Stockholm och när man förhandlar om hyrorna måste man kunna utgå från de lokala förutsättningarna, säger han.

Hyresförhandlingarna i huvudstaden har inte sällan karaktäriserats av dramatiska utspel, hårda ord och avhopp, särskilt när det gällt försöken att få till en systematisk hyressättning mellan de tre parterna.

— Jag tror att man i Göteborg och Malmö struntar ganska ordentligt i vad vi gör i Stockholm.

Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder

Men Stockholm är nyckeln, menar många: lyckas man inte få till en bra hyressättning här så riskeras hela den svenska hyresförhandlingsmodellen. Hur är det att vara en av de där parterna som sägs ha nyckeln till Sveriges framtida hyressystem i sin hand?

– Jag tror att man i Göteborg och Malmö struntar ganska ordentligt i vad vi gör i Stockholm. Men det har stor betydelse för Stockholms län. Fast det är inte bra att bara kopiera vad de stora bolagen gör, varje bolag har ju sina särskilda förutsättningar som man måste utgå från.

Pelle Björklund är också ordförande i SABOs hyresråd, där nio allmännyttiga vd:ar haft i uppdrag att utveckla hyressystemet. Vad har rådet kommit fram till?

– Det måste finnas någon form av överenskommelser, både centralt och lokalt, där parterna kommer överens om att grunden för vårt hyresförhandlingsuppdrag är att värna hyresrättens långsiktiga överlevnad och möjligheter att utvecklas.

Allra viktigast är att göra detta lokalt, betonar han.

– Varje bostadsbolag bör ju kunna ta fram en plan för hur man ser på bolagets ekonomi på 3–5 års sikt. Om man lägger in de faktorerna i diskussionen med Hyresgästföreningen har man sedan en långsiktig grund för hur den ekonomiska utvecklingen måste vara för att bolaget ska klara sina åtaganden.

Pelle Björklund anser också att det bör inrättas någon form av opartiskt tvistelösningsorgan, som kan medla i både allmännyttiga och privata hyrestvister.

Blir det högre hyror med ett oberoende medlingsinstitut? Höjs hyrorna i Stockholms innerstad i framtiden? Varför stormar det så ofta i förhandlingarna i Stockholm? Har det funnits storhetsvansinne i Svenska Bostäder eller varför heter man så? Lyssna på podden så får du höra svaren!

Lyssna på avsnitten om hyror och Stockholmsfixering

”Det är bara situationen i Stockholms innerstad som styr svensk bostadspolitik.” Sant, falskt eller mittemellan?

Intervju med Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder, som länge försökt förhandla fram ett nytt hyressystem för staden. Han är även ordförande i SABOs hyresråd, som lagt förslag om hur hyressättningssystemet kan förbättras.

18 april 2018 | 25 minuter

Marie Linder om hyror och Stockholmsfixering

Intervju med Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningens riksförbund, som tycker att det är farligt att ta ett litet geografiskt område som utgångspunkt för hyressättningen i hela landet.

18 april 2018 | 25 minuter

Om Pelle Björklund

Är nu:

vd för Svenska Bostäder, en av Stockholms största allmännyttiga bostadsbolag.

Tidigare:

vd för Stockholmshem och Väsbyhem, förvaltningschef på SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) samt utredningssekreterare hos Hyresgästföreningen.

Mer:

ordförande i allmännyttans hyresråd. Sitter även i styrelsen för Fastighetsägarna Stockholm – Stockholms kommunägda bostadsbolag är medlemmar både i SABO och Fastighetsägarna.

Aktuell som:

intervjuad i Radio Allmännyttan och ordförande i allmännyttans hyresråd, som just lagt förslag om förbättringar av hyressättningssystemet