Bransch- och intresseorganisationen SABO lyfter även i år fram lyckade renoveringsprojekt i syfte att inspirera och sprida kunskap om goda arbetsmetoder och tekniska lösningar. Idag presenteras vinnaren i Årets bästa renoveringsprojekt.

– Målet med tävlingen är att vaska fram de mest lyckade och inspirerande renoveringsprojekten i Sverige. Även denna gång fick vi in elva bidrag från Sveriges byggherrar som alla håller hög kvalitet och kan inspirera andra byggherrar som står inför renoveringsutmaningar, säger juryns ordförande Jan Borgbrant, professor emeritus vid Luleå tekniska universitet.

Juryns motivering till vinnaren Bostads AB Poseidon lyder:

”Företaget har genom långsiktigt målinriktat arbete lyckats omvandla ett problemfyllt bostadsområde. Området beskrivs nu som ett attraktivt och tryggt boende med höjd status. Genom stort miljöfokus, forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus. Poseidon har i projektet ”Backa Röds Pärlor” visat på ett lyckosamt helhetsgrepp för områdesutveckling. Projektet är planerat och genomfört med framtidsfokus vilket många byggherrar kan inspireras av.”

Hedersomnämnanden

AB Stångåstaden i Linköping får ett hedersomnämnande för sitt bidrag där bolaget omvandlat 66 lägenheter till 84 genom att använda ”gömda” utrymmen.

Juryns motivering:

”Projektet kännetecknas av kreativ projektutveckling genom att företaget tillämpat nya byggregler som möjliggjort att tillskapa små lägenheter i husets ”gömda” utrymmen. Genom att använda befintlig väggar, tak, golv och infrastruktur så blev renoveringarna varsamma och driftsekonomiska. Lovvärt är de initiativ som tagits med ideella organisationer för att skapa en kedja för återbruk av material i renoveringsprocessen.”

Även MKB Fastighet AB i Malmö får ett hedersomnämnande för bidraget Lokal till Hem där bolaget bland annat arbetat i nära samarbeta med olika myndigheter.

Juryns motivering:

”Företaget visar på ett nytt arbetssätt som på kort tid genererat ett stort antal nya lägenheter i deras befintliga fastighetsbestånd. Inspirerande framgångsfaktorer var personalenens stora delaktighet och engagemang vid inventering, planering och genomförande av projektet. Projektet har genomförts med en innovativ utmanande process i nära samarbete med beslutande myndigheter. Resulterat blev att en mängd bygglovsansökningar kunnat handläggas på föredömligt kort tid.”

Årets jury har bestått av:

Ordförande Jan Borgbrant, professor emeritus, LTU. Tord af Klintberg, KTH. Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen. Ulf Lindblom, HBV. Björn Gustavsson, Göteborgs Energi. Fredrik Anheim, Ikano Bostad. Anna-Klara Aspegren, Svensk Byggtjänst. Helena Lennartsson, Byggherrarna. Monica Björk, Byggmaterialindustrierna. Stefan Björling, tävlingssekreterare, SABO.