Funkishuset på Peder Holmsgatan i Ronneby hade länge legat i riskzonen för rivning. Huset var tidstypiskt funkisstil, men i dåligt skick och hade en hög energianvändning.

Ronnebyhus funderade i många år över husets öde. Tanken på att riva huset väcktes, och bostadsbolaget fick till och med tillstånd att riva huset. Men efter noggrann övervägning och kalkylerande valde företaget en annan väg – att renovera. Ekonomiska fördelar vägde tungt, men det var även den djupt rotade miljöaspekten som motiverade beslutet.

En palett av åtgärder

För att minska energiförbrukningen och förbättra komforten fick isolering och fönster en uppgradering. Traditionellt självdrag ersattes med FTX-ventilation som är förberedd för markkyla, vilket innebär att sommartid kan luften kylas av marken innan den når bostaden.

På taket installerades solcellspaneler för att producera ren, förnybar energi. Renoveringen är dessutom Svanenmärkt, och det är Ronnebyhus först i Sverige med.

– Det mest utmanande har varit att få med sig entreprenörerna och få förståelse för varför vi inte gör som vi alltid gjort, säger Ida Karlsson, fastighetschef på Ronnebyhus.

Elsystemet och avloppsstammarna byttes helt. Den ursprungliga planen att använda relining för bottenplattans stammar fick omprövas med hänsyn till Svanens strikta kriterier. I stället integrerades stammarna i dräneringssystemet runt huset. En ny tvättstuga och förråd inreddes i källarvåningen, medan mindre justeringar gjordes för att göra sex av lägenheterna mer handikappvänliga.

Stort fokus på återbruk

Byggsektorn, inklusive material- och produkttillverkning, har stor miljöpåverkan. På Peder Holmsgatan har det därför varit ett stort fokus på återbruk.

– Det vi är mest nöjda med är att vi lyckats återbruka så pass mycket och då också sparat på jordens resurser och investeringsmedel. Detta har lett till att hyrorna är betydligt lägre än nyproduktionshyror, berättar Ida Karlsson.

Peder Holmsgatan 11 genomgick en förvandling från ett slitet hus till ett moderniserat och hållbart hem där alla blev vinnare: De boende fick bostäder med samma komfort som nyproduktion, men med lägre hyra, Ronnebyhus fick väsentligt lägre driftskostnader och belastningen på vår planet minskade väsentligt.

– Vi har fått tänka utanför boxen och hittat en hel del nya arbetssätt. Detta gör i sin tur att vi bidrar till utveckling och nytänk av byggbranschen, säger Ida Karlsson.

Fakta om projektet

Sveriges första Svanenmärkta renovering:

Bolag: Ronnebyhus

Projektnamn: Peder Holmsgatan

Vad: Svanenmärkt renovering

Kostnad: 38 mkr (1,4 mkr/lägenhet)

Genomförande: 2023–2024

Energibesparing: 30 procent minskad energianvändning