Under året arrangerade Sveriges Allmännytta inte mindre än 282 kurser, konferenser, nätverksträffar och webbinarier, vilket innebar att det i princip dagligen erbjöds någon aktivitet för medlemmarna.

– Särskilt populära var juridikkurserna, berättar Anette Tredal. Det är stor efterfrågan inom hyresjuridik, praktisk juridik, avflyttningsbesiktning och lokalhyresjuridik.

Stor bredd på innehåll

Sveriges Allmännytta arrangerar kurser och konferenser inom allt ifrån digitalisering, ledarskap och stadsdelsutveckling till energieffektivisering och farligt avfall.

– I november startade vi en ny kurs inom projektledning som fick snittbetyget 4,8, berättar Anette Tredal. En av deltagarna skrev i sin utvärdering ” Lätt den bästa kurs jag gått och mycket tack vare kursledaren och er planering för detta”.

Det skapas ofta nätverk efter våra aktiviteter där deltagarna kan fortsätta att ha kontakt och diskutera utmaningar och framgångar.

– Det är en stor fördel att delta på kurser och konferenser tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar, menar Anette Tredal.

Mycket nytt på gång

Sveriges Allmännytta strävar ständigt efter att utveckla nya kurser utifrån medlemsföretagens behov. Ett exempel är ett program för hållbarhetsrapportering som startade i oktober förra året och pågår under ett helt år där 100 medarbetare från 38 bolag deltar.

– I höst kommer vi i samarbete med HBV erbjuda en ny inköpskurs, något som efterfrågats av medlemmarna, avslöjar Anette Tredal.

För 2024 planerar Sveriges Allmännytta också att förbättra servicen till alla konferensdeltagare. Eventappen Trippus utvecklas ytterligare för att underlätta anmälan, skapa personliga program samt tillhandahålla information före, under och efter konferensen.

– Ni är alltid välkomna att höra av er med synpunkter och idéer på nya kurser och kompetensutveckling som ni ser behov av, avslutar Anette Tredal.