– Fler miljöer runt oss blir rökfria och det egna hemmet är en av de zoner där man fortfarande inte har rätt att vistas helt rökfritt. Många hyresgäster vänder sig till oss för att de besväras av rök i sina hem och vi tycker det är dags att flytta fram positionerna för rätten att kunna utnyttja hela sin lägenhet, även balkongen, utan att utsättas för tobaksrök, säger Göran Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation på Poseidon.

Den nya regeln innebär att rökförbud råder inomhus i alla lägenheter där kontrakts skrivs från den 1 december 2018.

Balkongrökare får inte störa

Det är fortfarande tillåtet att röka på balkonger och uteplatser, men alla nyinflyttade hyresgäster får en tydlig information om vad som gäller vid balkongrökning.

– I hyreslagen står tydligt att man som hyresgäst har ansvar att se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Det tolkar vi som att det är ok att röka på balkongen, men bara så länge grannen inte störs av tobaksröken, säger Göran Leander.

Nybyggda hus helt rökfria

Alla nybyggda lägenheter hos Poseidon hyrs ända sedan 2015 ut som rökfria. I de husen gäller rökförbudet även balkonger och uteplatser.

I somras tillfrågades även alla nuvarande hyresgäster om de ville göra den egna uppgången helt rökfri – inklusive lägenheter, balkonger, uteplatser och området kring entrén. Eftersom konceptet bygger på att alla i en uppgång måste vara överens är resultatet hittills endast ett fyrtiotal rökfria uppgångar, konstaterar Poseidon. Möjligheten till rökfria trappuppgångar även i det befintliga beståndet kvarstår dock även framöver.

– Det är ett sätt för oss att erbjuda våra hyresgäster inflytande över sin boendemiljö, säger Göran Leander.