På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har professorerna i fastighetsekonomi Hans Lind och Stellan Lundström i uppsatsen Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar redovisat sin tolkning av begreppet affärsmässiga principer.

I en ny promemoria kommenterar SABO de tolkningar och resonemang som framförs i uppsatsen och sätter in frågorna i ett större sammanhang. I vissa frågor har SABO en helt annan uppfattning än författarna medan vi i andra är samstämmiga.

Inte snedvrida konkurrensen

– Bostadsbolagens uppgift är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att tillgodose ett allmännyttigt syfte, säger SABOs Vd Kurt Eliasson. Det handlar om att främja bostadsförsörjningen i kommunen utifrån ägarens direktiv. Vad den nya lagen klargör är att detta måste ske på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen.

– Utformningen av nya Allbolagen bygger på en uppgörelse mellan hyresmarknadens parter och regeringen. Vi känner därför ett stort ansvar för att bidra till en lyckad implementering av lagen och välkomnar en diskussion som kan bidra till att räta ut de frågetecken som finns, säger Kurt Eliasson.

SABOs syn på Allbolagen

I promemorian ger SABO sin syn på lagens syfte och praktiska tillämpning i olika situationer som till exempel vid investeringar, upprustning, energibesparing, hyressättning och när det gäller avkastningskrav.