– Vi måste utgå från att det blir högre energipriser, hoppas inte på något annat.

Det var det bistra beskedet från Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta, under ett webbinarium om energiläget som hölls under onsdagen.

Men han gav också lite hopp till bostadsföretagen:

– Ni kommer att få jättefina driftnetton om ni klarar av att jobba med energieffektivisering den här vintern och nästa. Så känn er stolta och stärkta när ni jobbar med de här frågorna!

Ta med ekonomerna

Ulla Janson, lektor i installationsteknik med en bakgrund från både Skanska och MKB, var inne på samma linje.

– Om man energieffektiviserar nu så får bolaget en långsiktig ekonomisk fördel när driftnettot blir lägre.

Förhoppningsvis kan det sedan påverka fastighetsvärdet, tillade hon.

– Det vi gör nu är ju verkligen en investering för framtiden. Så tänk långsiktigt och ta med er ekonomerna i detta. Ni är inte ensamma, sa hon riktat till alla som jobbar med energifrågor på bostadsföretagen.

Hon lyfte också ett par brasklappar.

– Glöm inte att också vara rädda om husen. Många pratar nu om att till exempel dra ner innetemperaturen till 18 grader. Det är en quick fix, men vad händer då med fuktbelastningen i husen? Vi får inte skapa ett långsiktigt renoveringsbehov för att vi att vi gör snabba energifixar.

Hon påminde också om att tänka på hyresgästerna.

– Vi måste även i detta ha kunden i centrum och ha bibehållen komfort.

Erfarenheter från oljekrisen

Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, reflekterade under webbinariet kring energifrågan ur ett ekonomiskt perspektiv, bland annat med en historisk tillbakablick.

– Vi kan dra erfarenheter från förra energikrisen, på 70-talet. Då var 75 procent av Sveriges energimix olja. När oljekrisen kom gick man över till andra energikällor, och efter bara tio år efter var vi nere i 40 procent olja i energimixen. Det tror jag att vi kommer att se nu också.

Håkan Larsson erinrade också om de många energisparkampanjerna som genomfördes under 1970-talet genomfördes också många energisparkampanjer både mot hushåll och industri, och de många fysiska åtgärderna som gjordes för att göra husen energisnålare.

Energispartips

Ulla Janson fyllde på med en mängd konkreta tips riktade till dagens fastighetsägare. Läs hennes tips om vad man som bostadsföretag kan göra för att effektivisera elanvändningen – på tre olika nivåer (längre ned på sidan).

Se dialogforum om energiläget i efterhand

Här kan du se hela webbinariet i efterhand (där Björn Berggren också förklarar hur elpriset sätts, vilka initiativ inom energiområdet som är på gång från EU-håll liksom vad som kommunicerats kring direktiv och stödåtgärder från svenskt regeringshåll).