Allmännyttans innovationslabb – som fått stöd från innovationsmyndigheten Vinnova – hade ett brett uppdrag: hitta metoder och verktyg för lägre arbetslöshet, minskad brottslighet, bättre skolresultat och stärkt samhällsservice.

De fyra innovationslabben i Boden, Rannebergen i Göteborg, Portalen i Norrköping och Lina Hage i Södertälje har nu testat och utvärderat en rad olika idéer och arbetssätt.

– Labben har hunnit med många fler aktiviteter än jag trodde. De har kommit i kontakt med en mängd olika aktörer och vågat testa många olika saker. Engagemanget har varit helt fantastiskt, säger Anna Kanervo, projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb.

Konkreta resultat

När projekttiden nu är slut står det klart att de fyra labben uppnått flera konkreta resultat på kort tid. Några exempel:

  • Nio av de tio nya bodensare som följts i projektet har fått ett arbete eller börjat studera.
  • Över 100 olika ungdomsaktiviteter ordnades i Rannebergen under 2019, och flera av dem har blivit bestående.
  • 15 av de 22 arbetslösa kvinnorna i Portalens labb har fått arbete eller praktik, börjat studera eller startat eget företag. Ytterligare sex av dem planerar att starta ett kooperativt företag tillsammans.
  • Antalet ungdomar som deltagit i aktiviteterna i Lina Hage har ökat med 80 procent, och därtill har deras skolmotivation ökat avsevärt.

Framgångsfaktorer och rekommendationer

Tillsammans med följeforskaren Martin Grander från Malmö universitet har projektgruppen analyserat hur de olika metoderna fungerat och vilka kunskaper och resurser som krävs för att verksamheten ska få effekt.

– Vi har kommit fram till flera framgångsfaktorer och konkreta rekommendationer som bostadsaktörer kan ha nytta av i sitt arbete med att motverka segregation. Som till exempel vad som är viktigt när man startar mötesplatser och vad man ska tänka på när man skapar partnerskap med lokala aktörer, säger Anna Kanervo.

Stor betydelse för många

Martin Grander konstaterar att de fyra innovationslabben har haft stor betydelse för många människor.

– Verksamheterna har gett individer möjlighet att komma i arbete och utbildning, att bredda sina sociala nätverk och att lära sig mer om andra. Vi ser också att verksamheterna har potential att förändra bilden av de områden som ofta kallas utsatta, genom att förbättra rykten och minska stigmatisering, skriver han i sin följeforskningsrapport.

Filmer om labben

Två korta filmer har gjorts om innovationslabben i Södertälje och Norrköping.
Se dem här: