– Att kunna ligga i framkant vad avser hållbarhet och ny teknik handlar om att ständigt utmana sig själv i vardagen och våga ifrågasätta det vi vet just nu. Som medlemmar i Sustainable Innovation kommer det ge oss ytterligare en plattform för att tillsammans med andra samhällsaktörer göra allmän nytta på riktigt, säger Jonas Högset.

Även HBV – som är inköpsförening för 351 allmännyttiga bostadsbolag – har stora förhoppningar på medlemskapet.

– Vi jobbar tillsammans med våra medlemmar och våra leverantörer för att ständigt utveckla affärsrelationer till att bli så hållbara som möjligt. Vi vill bli ännu mer proaktiva i vårt arbete för att möta morgondagens behov och ett medlemskap i Sustainable Innovation är den allra bästa lösningen, för oss, våra medlemmar och våra leverantörer, säger Johan Almesjö, vd på HBV.

Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation, är också nöjd.

– Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart boende. Med HBV och SABO som medlemmar kommer vi snabbare kunna ta innovationer till marknaden, för att sänka byggkostnader och öka energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger han.

 

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Sedan starten 2008 har hundra pilotprojekt genomförts inom områdena mobilitet, energisystem och byggnation. För närvarande pågår 33 projekt runt om i landet i samarbete med myndigheter, forskare, kommuner och företag. Bland de allmännyttiga medlemmarna finns förutom SABO även Stockholmshem och Botkyrkabyggen.

Inköpsföreningen HBV ägs av sina medlemmar, 351 allmännyttiga bostadsbolag. Föreningen samordnar upphandlingar och sätter upp ramavtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.