Sveriges Allmännyttas byggherreråd har identifierat totalt sjutton områden med åtgärder som behöver genomföras för att öka byggandet i Sverige. Det handlar om att ge förutsättningar för att bygga till rimlig kostnad i storstäder och möjliggöra nyproduktion även på mindre orter, att skapa förbättringar både för oss som står för bostads­utbudet och för dem som efterfrågar bostäder. Förändringar som även ger en bättre bostadsmarknad när bostadsbristen väl minskat.

Fem av områdena omfattar särskilt angelägna förslag och behöver prioriteras omgående av politiken på såväl kommunal som statlig nivå. Dessa är:

  1. Färre detaljer i detaljplaner
  2. Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna
  3. Underlätta för industrialiserat byggande
  4. Slopa krav på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
  5. Materialneutrala klimatkrav

Läs debattartikeln på DN Debatt 3 juli 2021.

Vill du veta mer om Byggherrerådets förslag? På tisdag den 6 juli kl.9.30-10.30 fördjupar vi oss i Byggagendan på digitala Almedalsveckan.

Se sändningen direkt på Almedalsveckan Play.