Klimatdialogen startade 2019 och är ett tillägg till Prisdialogen, som är en modell för lokal dialog och central prövning av fjärrvärmeprisändringar. De fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan genom Klimatdialogen samverka med sina kunder kring lokalt klimat- och miljöarbete. Andra aktörer – som exempelvis bränsleleverantörer, elnätsbolag och vatten- och avloppsbolag  – kan eventuellt också delta.

Klimatdialogen har sedan tidigare sex medlemmar: Jönköping Energi, Mölndal Energi, Sundsvall Energi, Telge Nät, Öresundskraft och Tekniska Verken i Linköping (medlemskap för både Katrineholm och Linköping).

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades alltså även kommunägda Växjö Energi medlemskap.

– Det har varit en mycket positiv respons till initiativet att dra igång Klimatdialogen i Växjö. Till vårt första frukostmöte med tema Det hållbara energisystemet kom så många som femtio personer, och engagemanget hos deltagarna var stort, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.