En gemensam mötesplats

Det nya kontoret är beläget på Hornsgatan 15, Södermalm strax intill Slussen. Målet med de nya lokaler är att de ska främja kommunikation, flexibilitet och interaktion och på så vis bli en naturlig mötesplats både för medlemmar och medarbetare. Flytten medför även sänkta lokalkostnader, något som direkt gynnar medlemsnyttan.

– En kombination av kraftigt höjda lokalkostnader och pandemins påverkan aktualiserade frågan för hur vi bäst nyttjar våra resurser. Vårt främsta syfte är att skapa medlemsnytta och lokalen vi nu ska flytta till gör det möjligt för oss att lägga mer pengar på att utveckla vår service till våra medlemmar, säger Martin Ingvarson, projektledare och expert på lokalfrågor på Sveriges Allmännytta.

Det nya kontoret ligger mittemot SKRs lokaler och är 1 260 kvadratmeter, delat på två plan med en varierad miljö för både möten, arbete och utbildning. Bara ett stenkast bort ligger Slussens T-bana.

Ny adress från augusti

Flyttlasset från Drottninggatan är planerat till mitten av augusti, men med tanke på rådande restriktioner är det idag inte beslutat exakt när medarbetare och medlemsbolag kan välkomnas till lokalerna. Mer information om detta kommer längre fram.